Про нас

Українська Асоціація Аграрного Експорту (УААЕ). Це добровільне, недержавне, неприбуткове об’єднання виробників, постачальників та експортерів сільськогосподарської продукції.  Асоціація створена з метою підтримки та розвитку спільних ідейних, соціальних, інформаційних та інших законних інтересів членів (учасників) Асоціації, пов’язаних з експортом української сільськогосподарської продукції та продуктів їх переробки з високою доданою вартістю, без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень та без мети одержання прибутку.